rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
Archiwum newsów - kwiecień 2015

Telewizje prorządowe typu TVN, TVP1, TVP2, TVP-Info, Polsat itp. próbują wmówić wyborcom, że do drugiej tury wyborów prezydenckich przejdzie jako pewniak Bronisław Komorowski,

Wszelkie sondaże zamawiane i opłacane przez koalicyjną klikę PO-PSL dają urzędującemu Prezydentowi R.P. od 40% do 49% poparcia branego prosto z ... manipulacji socjotechnicznych,

Postanowiłem to sprawdzić w sposób bardziej obiektywny, gdyż bezpłatnie!

Zapytałem 100 spotykanych przy różnych okazjach znajomych na kogo zagłosują i skrupulatnie odnotowywałem odpowiedzi w postaci znaku x przy określonym przez respondenta nazwisku.

Odpowiadali szczerze i oto wynik tego obiektywnego sondażu:

1. Bronisław Komorowski (Platforma Obywatelska) 2%

2. Andrzej Duda (Prawo i Sprawiedliwość) 37%

3. Adam Jarubas (Polskie Stronnictwo Ludowe) 1%

4. Janusz Palikot (Twój Ruch) 0%

5. Janusz Korwin-Mikke (Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja) 4%

6. Paweł Kukiz (bezpartyjny) 25%

7. Magdalena Ogórek (Sojusz Lewicy Demokratycznej) 2%

8. Jacek Wilk (Kongres Nowej Prawicy) 1%

9. Paweł Tanajno (Demokracja Bezpośrednia) 1%

10. Marian Kowalski (Ruch Narodowy) 5%

11. Grzegorz Braun (bezpartyjny) 21%
Niezdecydowani : 1%

Zatem z tego antyrządowego sondażu jasno wynika, że druga tura odbędzie się bez udziału kandydata PO =Bronisława Komorowskiego.

Do ostatecznej, drugiej tury zakwalifikują się najprawdopodobniej Andrzej Duda z PiS i bezpartyjny Paweł Kukiz.
W ostatniej chwili może także dojść do sensacji w postaci drugiej tury w składzie Duda-Braun, gdyż różnica sondażowa między bezpartyjnymi kandydatami jest niewielka!

Tak czy owak, to Bronisław Komorowski ma marne szanse na reelekcję!

Żmudną pracę sondowania preferencji wyborczych wykonał
Rajmund Pollak

2015-04-29 | Dodaj komentarz
Franciszek
2015-05-02 15:49:49
Z tego sondażu wynika, że Pan Duda zostaje prezydentem w pierwszej turze :). Niech i tak będzie.Ten fakt i tak nic nowego i dobrego nie wniesie w życie zwyczajnego, uczciwego obywatela tego kraju. Jedno pytanie jednak zadałbym temu Panu. Będąc już tym ważnym człowiekiem, kogo będzie ułaskawiał z racji swojego prawa do tego??

W 1915roku do Wilna wkroczyły wojska niemieckie, które okupowały miasto aż do 1918roku!

Aby nie być posądzonym o stronniczość podam dane demograficzne, jakie sporządzili okupanci niemieccy w 1916r według których ok. 54% ludności Wilna stanowili wtedy Polacy, ponad 41% Żydzi, tylko 2% Litwini, ok. 1,5% Rosjanie, ok.0,6% Białorusini i zaledwie 0,13% Niemcy.

Gdy Niemcy ustąpiły, to powrócił stary, polsko-litewski konflikt o Wilno.

Dla ochrony ludności polskiej utworzono w 1918roku Samoobronę Krajową Litwy i Białorusi, która 1 stycznia 1919r opanowała miasto.

Już jednak 5 stycznia 1919 Wilno zajęli bolszewicy.

Po naszym zwycięstwie nad ZSRR w 1920roku, mocarstwa zachodnie nie przewidywały zwrotu Wilna Polsce.


Józef Piłsudski nie chcąc działać otwarcie ze względu na Anglię i Francję, nakazał generałowi Lucjanowi Żeligowskiemu, dowódcy Dywizji Piechoty Litewsko-Białoruskiej (złożonej głównie z Polaków- Kresowian) upozorowanie „buntu".

Wszystko odbyło się legalnie w świetle prawa międzynarodowego.
9. października 1920 roku wojska „buntownika" Żeligowskiego zajęły Wilno i proklamowano powstanie Litwy Środkowej.

Generał był witany przez mieszkańców wręcz entuzjastycznie.
20 lutego 1922 Sejm Wileński przyjął uchwałę o przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski, co w 1923r. uznała Rada Ambasadorów.

W II Rzeczpospolitej Wilno stało się czwartym pod względem znaczenia miastem wojewódzkim.

Pierwszym wojewodą został późniejszy prezydent Rzeczypospolitej Władysław Raczkiewicz.

Sąsiedztwo jawnie wrogiej do Polski Litwy skutkowało licznymi incydentami granicznymi.

Litwini sabotowali wszelkie akty dobrej woli ze strony władz II Rzeczpospolitej.
Stan wojny zakończył się dopiero w wyniku polskiego ultimatum przesłanego po kolejnym incydencie granicznym w 1938 roku.

Przez cały okres międzywojenny Litwa blokowała komunikację i transport przez swoje terytorium towarów z i do Wileńszczyzny. Trasa do najbliższego portu nad Bałtykiem - niemieckiego Królewca (300 km) zostawała dla Wilna zamknięta.
Nie było innego rozwiązania jak kierowanie transportu drogą okrężną, wynoszącą ponad 1000 km do portów w Gdańsku i Gdyni, która wiodła poprzez Grodno, Warszawę i Toruń.
Wilno stało się taką wyspą polskości, gdyż wrogość bolszewików utrudniała handel ze Związkiem Sowieckim, a Niemcy byli Polsce z biegiem lat coraz bardziej nieprzyjaźni. W tych okolicznościach nie mógł rozwijać się przemysł, a jedynymi jego gałęziami były zakłady drzewne , przetwórstwo spożywcze i zaczątki przemysłu elektrotechnicznego.

Przykładem tego było Towarzystwo Radiotechniczne "Elektrit", które wybudowało w Wilnie fabrykę odbiorników radiowych, zatrudniającą 1100 pracowników. "Elektrit" stał się przed II Wojną Światową jedynym polskim eksporterem radioodbiorników. Wartość produkcji przekraczała 1milion dolarów USA. Co było kwotą ogromną na tamte czasy.

Można śmiało powiedzieć, że pierwszy w Polsce nowoczesny Dom Handlowy powstał w Wilnie przy ul. Mickiewicza i należał do Braci Jabłkowskich. Były w nim m.in. takie „luksusy" jak windy i drzwi obrotowe.


Warto wspomnieć, że w okresie międzywojennym na Zwierzyńcu zbudowano kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Niezwykle istotnym dla naszej wiary i historii był pobyt w latach 1934-36 w Wilnie w klasztorze sióstr Miłosierdzia św. Faustyny Kowalskiej, kanonizowanej w 2000r przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Również w Wilnie pracował jej ojciec duchowy ksiądz Michał Sopoćko. Tam też namalowany został przez E. Kazimirowskiego pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego.

Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego reaktywowano polską wyższą uczelnię w Wilnie jako Uniwersytet im. Stefana Batorego (USB).

Z powodu rusyfikacji w okresie zaborów, w mieście nie mogły istnieć żadne polskie instytucje naukowe, dlatego cała kadrę profesorską uniwersytetu musiano pozyskać z innych regionów Polski. Pierwszym rektorem został prof. Michał M. Siedlecki z Krakowa.

Na Uniwersytecie w Wilnie wykładali tacy wybitni profesorowie filozofii i historii filozofii jak: Władysław Tatarkiewicz, Henryk Elzenberg oraz Wincenty Lutosławski (1863-1954), który podjął próbę opracowania polskiego narodowego systemu filozoficznego,Marian Zdziechowski (1861 - 1938) reprezentant filozoficznego pesymizmu ukazujący problem zła, w komuniźmie i faszyźmie.

Kierownikiem studium pedagogiki został Marian Massonius, natomiast Katedrą Pedagogiki kierował Ludwik Chmaj ( 1888-1959), który w czasie wojny działał w konspiracyjnej Okręgowej Delegaturze Rządu R.P, a już po wojnie został skazany przez komunistów na 10 lat więzienia.

Z Uniwersytetem Wileńskim był związany wybitny polski historyk i historiozof profesor Feliks Koneczny, który kierował w latach 1922-1929 Katedrą Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Pracował tam również badacz cywilizacji wschodniochrześcijańskiej, a zarazem doskonały interpretator bolszewizmuBogumił Jasinowski i wielu, wielu innych wybitnych naukowców jak choćby Stanisław Pigoń, onkolog Kazimierz Pelczar, czy ekonomista Witold C. Staniewicz. Ostatnim rektorem Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie był profesor prawa Stefan Ehrenkreutz, który został aresztowany przez NKWD w 1944roku. Atmosferę panującą na tym Uniwersytecie charakteryzowano jako jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną, pełną tolerancji i wolną od wszelkich małości.

W Wilnie miały swoją siedzibę obok Uniwersytetu Stefana Batorego, Konserwatorium Muzyczne, Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej, Szkoła Nauk Politycznych, Biblioteka Wróblewskich.

Warto przypomnieć, że 15 stycznia 1928roku nadała pierwszą swoją audycję Wileńska Rozgłośnia Polskiego Radia, jako czwarta w całej II Rzeczpospolitej.
Dyrektorem programowym rozgłośni wileńskiej Polskiego Radia został Witold Hulewicz, poeta, przyjaciel i tłumacz Rilkego, autor biografii Beethovena "Przybłęda Boży". Radio to m.in. codziennie nadawało transmisję mszy św. z Kaplicy Matki Bożej w Ostrej Bramie.


Ciąg dalszy nastąpi

Rajmund Pollak
2015-04-09 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 533045
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Niepodległość Polski i Województwo Bielskie - oto jest zadanie ! , blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała